top of page
DJI Mini 3(附螢幕遙控器)

DJI Mini 3(附螢幕遙控器)

NT$18,490價格
  • 低於 249 公克
  • 可選 38/51 分鐘續航
  • 4K HDR 影片
  • 無損直式拍攝
  • 多種智慧拍攝模式
  • 最大抗風等級 5 級
  • DJI RC 遙控器(5.5 英吋高解析度螢幕)
  • 新手友好,好飛好上手

其他人也瀏覽了